Cung cấp lắp đặt ống lắng lamella và hệ thống hút bùn dự án cấp nước

Cung cấp lắp đặt ống lắng lamella và hệ thống hút bùn dự án cấp nước Tp. Buôn Mê Thuột(ADB) do Nhà Thầu Đại Phú Thịnh thực hiện.

                         

 

 

 

 

 

 

0908244960