Dự án cải tạo và nâng công suất nhà máy nước Tân Hiệp – Công ty Cấp Nước Kiên Giang

0908244960