CPT WATER SOLUTIONS COMPANY

Là đơn vị Việt Nam, làm ra những sản phẩm giá trị cao mang thương hiệu Việt Nam – CPT là cái tên uy tín trong ngành nước, đối tác tin cậy của các đơn vị cấp nước không chỉ ở Việt Nam mà cả thị trường quốc tế. Với nhiều năm là thành viên trong Chi hội Cấp nước miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và Hội Cấp thoát nước Việt Nam nói chung, CPT luôn đồng hành cùng sự phát triển và lớn mạnh của hội.