Nội dung đang được chúng tôi cập nhật
Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với thông tin :

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế CPT
Địa chỉ: 27 Lê Trung Nghĩa Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Giám Đốc: Trần Văn Trung
SĐT: 0908244960
Email: trungtran@cpti.vn